Løn, ansættelse m.m.

Overenskomster, regler og aftaler

Her finder du overenskomster og arbejdstidsregler, LFS/FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Desuden forhåndsaftaler om ny løn, ansættelsesregler, løn- og pensionssatser og om arbejde på særlige vilkår.

Blanket med lup over holdt i hånd
Rød brik foran en masse grønne brikker

Det kræver viden

At anvende de mange vidensbaserede materialer kan kræve en vis baggrundsviden, såsom en TR-uddannelse. Det er dit eget ansvar at forstå materialerne, at sørge for at du har det fulde materialegrundlag, samt at sætte det i korrekt sammenhæng.

Medlemmer er naturligvis altid meget velkomne til at rådføre sig enten hos deres TR eller direkte til LFS