Ring eller giv fremmøde

(Andre kontaktformer fremgår nederst - bl.a. hvis det er akut).

Telefon: 3544 4546
Adresse: Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø

Faglige/medlemsteam/a-kassen

Mandag
Kl. 10:00 - 14:00
Tirsdag
Kl. 10:00 - 14:00
Onsdag
Kun efter aftale
Torsdag
Kl. 13:00 - 18:00
Fredag
Kl. 10:00 - 14:00

Dagplejen dog med disse tider

Mandag
Kl. 12:00 - 14:00
Tirsdag
Kl. 12:00 - 14:00
Onsdag
Kun efter aftale
Torsdag
Kl. 13:00 - 15:00
Fredag
Kl. 12:00 - 14:00
 

Der kan aftales tider for fremmøde ud over disse tider.

Hvem skal du kontakte

Medlemsteam

Medlemsteamet tager sig af indmeldelse, udmeldelse og overflytning mellem a-kasser og opkræver kontingenter for fagforening, a-kasse samt efterlønsordning.

Faglige

Faglige råder over en række forskellige fagpersoner. Fællestillidsrepræsentanterne er bindeled mellem tillidsrepræsentanter (TR) og LFS samt indgår i kursusafholdelse, TR-møder, og sagsbehandling. De faglige sekretærer hjælper bl.a. med lønspøgsmål, ansættelsesvilkår og faglige sager, samt også i ledelsesspørgsmål og institutionsforhold. Vores socialrådgiver og arbejdsmiljømedarbejder hjælper bl.a. omkring arbejdsskader og forebyggende arbejdsmiljø.

A-kassen

A-kassen administrerer udbetaling af dagpenge og andre ydelser ved ledighed, efterløn, orlovsydelse samt støtteordningerne til uddannelse af voksne. Desuden vejleder a-kassen om arbejdsløses rettigheder og pligter m.m.
Andre kontaktformer
Nem-formular for hhv. faglige forhold og a-kasse/medlemsforhold. Her må der angives personfølsomme oplysninger - kræver medlemskab.
Min boks er meget ligesom e-boks, og tilgås via Mit LFS. Her må der angives personfølsomme oplysnger - Kræver login og kræver medlemskab.
E-mail for ikke-personfølsomme oplysninger kan sendes til hhv. lfs@lfs.dk og akasse@foa.dk, sidstnævnte anvendes til både medlemsteamet og a-kassen).
Der kan skrives direkte (med ikke-personfølsomme oplysninger) til forrretningsudvalget, lederansvarlige, områdeformænd og fællestillidsrepræsentanter.
Akutte henvendelser uden for åbningstider kan rettes til forretningsudvalget. Se direkte telefonnumre her.