LFS

Fagforeningen LFS

LFS har medlemmer i det storkøbenhavnske område, hvor vi er den største pædagogiske fagforening med mere end 11.000 medlemmer.

LFS adskiller sig fra de øvrige pædagogiske fagforeninger i Danmark, herunder BUPL og SL, fordi medlemsskab ikke er betinget af en bestemt uddannelse – man skal blot arbejde inden for det pædagogiske område.

Det betyder, at vi organiserer alle pædagogiske medarbejdere og de pædagogiske ledere på de enkelte arbejdspladser. Se her til højre.

LFS er en selvstændig enhed, som har FOA som forbund, og vores medlemmer er tilknyttet FOA a-kasse. Vi har egen administration, egne faglige sekretærer og eget medlemsblad og egen hjemmeside.

  • Alle pædagogiske medarbejdere i de kommunale daginstitutioner i København.
  • Alle pædagogiske medarbejdere i junior- og ungdomsklubber, gadeplansmedarbejdere og medarbejdere på bemandede legepladser.
  • Alle pædagogiske medarbejdere i de kommunale døgn- og specialinstitutioner i København, herunder også medarbejdere på væresteder og bosteder.
  • Pædagogmedhjælperne på selvejende og private institutioner i København og Frederiksberg kommuner.
  • Alt pædagogisk personale på handicapområdet på Frederiksberg.
  • Ansatte og ledere i den kommunale dagpleje i 18 kommuner i hovedstadsområdet.
  • Pædagogiske konsulenter i 18 kommuner i hovedstadsområdet.
 
Afstemning på LFS-repræsentantskabsmøde
 

LFS er til for dig

LFS er en demokratisk opbygget organisation, der bygger på medlemmers og tillidsvalgtes aktive deltagelse i det faglige arbejde.

Du har direkte indflydelse. Ved medlemsmøder og generalforsamlinger er det medlemmerne der beslutter hvilke arbejdsområder der skal prioriteres i det faglige arbejde.

LFS' ledelse og bestyrelser er valgt af og blandt medlemmerne. Det er dine repræsentanter.