Smartphone

LFS på Rosenvængets Allé er lukket ned pga. coronavirussen.

Alle er sendt hjem og overgår til at have hjemmearbejdsplads.

Man kan således ikke give personligt fremmøde.

Kontakt

Men vi kan naturligvis fortsat kontaktes.

Elektronisk: Vi modtager og behandler fortsat elektroniske henvendelser via Min boks på lfs.dk, e-mail, formularer m.v.

Telefonisk: Desuden vil man fortsat kunne kontakte os telefonisk - men dette via den enkeltes mobilnummer - se liste herunder.


Telefonliste
Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 10:00 - 14:00.

Uden for disse tider kan man ved akutte forhold kontakte Britt Petersen, formand. Se under foretningsudvalget.

Forretningsudvalget
Britt Petersen (formand) 3094 8131
Jan Hoby (næstformand) 3094 8142
Pia Ludvigsen 3094 8144
Claus Reffstrup 3078 5109 Ferie 7.4. +8.4.
Helle Haslund 3078 5115 Ferie 3.4.
Almenområdet
Anne Brenøe 2045 4507 Ferie 2.4. +3.4. +6.4. +7.4. +8.4.
Bente Zingenberg 3094 8135 Ferie 31.3. +1.4. +2.4. +3.4. +6.4.
Daniel Dreyer 3071 6591 Ferie 6.4. +7.4. +8.4.
Emil Solvind (FTR-Frederiksberg) 3078 5105 Ferie 6.4. +7.4. +8.4.
Henrik Krogh 3094 8143 Ferie 31.3. +1.4. +2.4. +3.4. +6.4.
Iben Andersen 3078 5108
Janni Petersen 3071 8445 Ferie 31.3. +1.4. +2.4. +3.4. +6.4.
Jannike S. Andersen 3078 5112 Ferie 3.4. +7.4. +8.4.
Kirsten Løth (områdeformand) 3071 7968
Lisbeth Schmidt 3078 5111 Ferie 2.4. +3.4. +6.4. +7.4. +8.4.
Maria Porse (FTR) 3078 5110 Ferie 7.4. +8.4.
Michael Monberg (FTR) 3094 8133 Ferie 6.4. +7.4. +8.4.
Michala Toftager Bovien (FTR) 3078 5106 Ferie 1.4. +7.4.
Sami Deniz 3071 7841 Ferie 7.4. +8.4.
Stinna Reuter Hall 3078 5116 Ferie 2.4. +3.4. +6.4. +7.4. +8.4.
Vibeke Jensen (FTR) 3066 0079 Ferie 6.4. +7.4. +8.4.
Dagplejeområdet
Majbritt Kronbøl (områdeformand) 3094 8139
Marianne Heinkov 3078 5114
Mona Refsing 3078 5107 Ferie 8.4. +13.4.->17.4.
Specialområdet
Finn Nøhr 3066 0021 Ferie 3.4. ->10.4.
Helle Haslund 3078 5115 Ferie 3.4.
Helle Nørregaard Hansen 3094 8136 Ferie 1.4. +3.4. +8.4. +13.4.->17.4.
Henning Christiansen 3078 5113 Ferie 30.3.->10.4.
John Skeberg (FTR) 3094 8137
Katja C.R. Sørensen 3094 8148 Ferie 3.4. +6.4.
Lisbeth Waidtløw (områdeformand) 3094 8134 Ferie 6.4.->10.4.
Ole Skovgaard 3071 7998 Ferie 6.4.->17.4.
Medlemsteamet
Medlemsteamet tager sig af indmeldelse, udmeldelse og overflytning mellem a-kasser og opkræver kontingenter for fagforeing, a-kasse samt efterlønsordning.
Berit 3068 1975 Cpr.nr. 1 - 3 og 9 - 17
Louise 3071 8049 Cpr. nr. 4 - 6 og 18 - 26
Heidi 3078 5118 Cpr. nr. 7 - 8 og 27 - 31
A-kassen
Via hovednr, hvor du taster dig videre til a-kassen: 3544 4546
 

Hvem skal du kontakte

Medlemsteam

Medlemsteamet tager sig af indmeldelse, udmeldelse og overflytning mellem a-kasser og opkræver kontingenter for fagforening, a-kasse samt efterlønsordning.

Faglige

Faglige råder over en række forskellige fagpersoner. Fællestillidsrepræsentanterne er bindeled mellem tillidsrepræsentanter (TR) og LFS samt indgår i kursusafholdelse, TR-møder, og sagsbehandling. De faglige sekretærer hjælper bl.a. med lønspøgsmål, ansættelsesvilkår og faglige sager, samt også i ledelsesspørgsmål og institutionsforhold. Vores socialrådgiver og arbejdsmiljømedarbejder hjælper bl.a. omkring arbejdsskader og forebyggende arbejdsmiljø.

A-kassen

A-kassen administrerer udbetaling af dagpenge og andre ydelser ved ledighed, efterløn. Desuden vejleder a-kassen om arbejdsløses rettigheder og pligter m.m.