Skriv til a-kassen og medlemsafdeling

For medlemmer
Den nemmeste måde at kontakte os på - vi kender dig jo allerede.

Du kan spørge om:
Kontingent og efterlønsbidrag
Ydelser fra a-kassen

Cpr-nr.

Svar mig helst på

Mit spørgsmål