Skriv til os

Vi kan kommunikere på mange måder, men for at beskytte data om dig er det vigtigt, at følsomme oplysninger bliver sendt krypteret.
Omvendt så vil vi også gerne gøre det let at stille simple spørgsmål, som ikke er følsomme.
Se herunder hvad du bør vælge.

Hvis det drejer sig om: F.eks. om: Så kontakt os via:  
Personsag Løn- eller ansættelsesforhold, arbejdsskader m.v. Foa Min post
Foa Min post er på vores forbundshjemmeside. Vælg Min post på: Mit foa - oversigt
Bemærk at der kræves Nemid eller at du opretter dig med en kode med Nemid.

Kviksag "Hvordan er det med?" Har jeg fri den 1. maj? Får man afspadsering for at arbejde i julen? LFS Min boks
LFS Min post kommer du til ved at klikke på Mit LFS øverst her på lfs.dk. Vælg herefter Min boks. Genvej: Mit LFS - oversigt
Bemærk at der kræves et login. Dette kan du selv oprette via Mit LFS.
Det er smart at anvende Min boks frem for e-mail, da vi herved nemt kan få oplysninger om dit område og arbejdssted - og vi kan nemt spørge om mere, der kunne betragtes som pesonfølsomt.

Som tillidsvalgt Om dit arbejdssted eller om dine kollegaer/ledelse m.v. LFS Min boks - tillidshvervsboksen
Tillidshvervsboksen finder du som en del af LFS Min boks, som du kommer til ved at klikke på Mit LFS øverst her på lfs.dk. Vælg herefter Min boks. Genvej: Mit LFS - oversigt
Bemærk at der kræves et login. Dette kan du selv oprette via Mit LFS, og har du et tillidshverv tilknytter den automatisk tillidshvervsboksen til dig.

Service & info Hvordan melder jeg mig ind? Hjælp til login. Jeg får ikke LFS Nyt E-mail eller kontaktformaular
Hvis du er medlem, så er Nem formularen smart, for du slipper for at taste navn og adresse. Vælg ønsket formular i menuen.
E-mail er bestemt også en valgmulighed, sålænge du ikke skriver følsomme eller fortrolige oplysninger.
E-mail med kryptering har en del kommunale arbejdsteder, og disse må godt bruges til at udveksle følsomme eller fortrolige oplysninger mellem dig og os, hvis det er din egen e-mailkonto. Vores teknik skal kunne genkende din e-mails kryptering, ellers må vi ikke svare. Er du i tvivl, så send en test-e-mail, som vi kan teste på.
Generelt anbefaler vi dog Min post og Min boks til følsomme oplysninger. Personsager SKAL køres i Min post eller Min boks.

 
Overblik over skriftlige kontaktformer
Nem-formular for hhv. faglige forhold og a-kasse/medlemsforhold. Her må der angives personfølsomme oplysninger - kræver medlemskab.
Min boks er meget ligesom e-boks, og tilgås via Mit LFS. Har du et tillidshverv indeholder Min boks også en tillidshvervs boks. Private beskeder og tillidshvervsbeskeder skal holdes adskilt. Her må der angives personfølsomme oplysnger - Kræver login og kræver medlemskab.
Foa Min post er en simpel udgave af e-boks, og tilgås via foa.dk. Her må der angives personfølsomme oplysnger - Kræver login - her kan bruges NemID.
E-mail for ikke-personfølsomme oplysninger kan sendes til hhv. lfs@lfs.dk og akasse-lfs@foa.dk, sidstnævnte anvendes til både medlemsteamet og a-kassen).
Der kan skrives direkte (med ikke-personfølsomme oplysninger) til forrretningsudvalget, lederansvarlige, områdeformænd og fællestillidsrepræsentanter.
Har du spørgsmål omkring mere tekniske forhold, f.eks. om lfs.dk og login til Mit LFS, så kan du skrive til it@lfs.dk
E-mail med kryptering har en del kommunale arbejdssteder, og disse må godt bruges til at udveksle følsomme eller fortrolige oplysninger med os. E-mailkontoen skal være din alene - må ikke være tiltænkt delt brug. Vores teknik skal kunne genkende e-mailkontoens kryptering, ellers må vi ikke svare.
Personsager SKAL køres i Min post eller Min boks.
Skriv et brev, og send det til LFS, Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø. Angiv gerne hvordan du vil kontaktes. Hvis det er følsomt/fortroligt, så må vi ikke svare pr. e-mail.

Hvem skal du kontakte

Medlemsteam

Medlemsteamet tager sig af indmeldelse, udmeldelse og overflytning mellem a-kasser og opkræver kontingenter for fagforening, a-kasse samt efterlønsordning.

Faglige

Faglige råder over en række forskellige fagpersoner. Fællestillidsrepræsentanterne er bindeled mellem tillidsrepræsentanter (TR) og LFS samt indgår i kursusafholdelse, TR-møder, og sagsbehandling. De faglige sekretærer hjælper bl.a. med lønspøgsmål, ansættelsesvilkår og faglige sager, samt også i ledelsesspørgsmål og institutionsforhold. Vores socialrådgiver og arbejdsmiljømedarbejder hjælper bl.a. omkring arbejdsskader og forebyggende arbejdsmiljø.

A-kassen

A-kassen administrerer udbetaling af dagpenge og andre ydelser ved ledighed, efterløn. Desuden vejleder a-kassen om arbejdsløses rettigheder og pligter m.m.