LFS på Rosenvængets Allé 16 er åben for fremmøde.

Man må gerne give personligt fremmøde i telefontiden.

Kontakt

Vi kan også kontaktes:

Elektronisk: Vi modtager og behandler elektroniske henvendelser via Min boks på lfs.dk, e-mail m.v.

Telefonisk: De fleste kan nu atter kontaktes via vores hovednummer men enkelte via mobilnummer- se liste herunder.


Telefonliste
Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 10-14,
undtaget torsdage, hvor det er kl. 12-16.


Vores hovednummer er: 3544 4546

Akutte henvendelser uden for åbningstider rettes til forretningsudvalget.
Forretningsudvalget
 
Mobilnr.
Claus Reffstrup Forretningsudvalg 3078 5109  
Helle Vibeke Haslund Forretningsudvalg 3078 5115  
Jan Hoby Næstformand 3094 8142  
Kirsten Gunvor Løth Formand 3071 7968  
Majbritt Kronbøl Kasserer 3094 8139  
Medlemsteamet
Medlemsteamet tager sig af indmeldelse, udmeldelse og overflytning mellem a-kasser og opkræver kontingenter for fagforening, a-kasse samt efterlønsordning.
Kontakt os via vores hovednr. 3544 4546 – hvor du skal taste 3 for kontingent- og medlemsafdelingen
A-kassen
Kontakt os via vores hovednr. 3544 4546 – hvor du skal taste 2 for a-kassen

 

Hvem skal du kontakte

Medlemsteam

Medlemsteamet tager sig af indmeldelse, udmeldelse og overflytning mellem a-kasser og opkræver kontingenter for fagforening, a-kasse samt efterlønsordning.

Faglige

Faglige råder over en række forskellige fagpersoner. Fællestillidsrepræsentanterne er bindeled mellem tillidsrepræsentanter (TR) og LFS samt indgår i kursusafholdelse, TR-møder, og sagsbehandling. De faglige sekretærer hjælper bl.a. med lønspøgsmål, ansættelsesvilkår og faglige sager, samt også i ledelsesspørgsmål og institutionsforhold. Vores socialrådgiver og arbejdsmiljømedarbejder hjælper bl.a. omkring arbejdsskader og forebyggende arbejdsmiljø.

A-kassen

A-kassen administrerer udbetaling af dagpenge og andre ydelser ved ledighed, efterløn. Desuden vejleder a-kassen om arbejdsløses rettigheder og pligter m.m.