Ring eller giv fremmøde

Telefon: 3544 4546
Adresse: Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø

Faglige/medlemsteam/a-kassen

Mandag
Kl. 10:00 - 14:00
Tirsdag
Kl. 10:00 - 14:00
Onsdag
Kun efter aftale
Torsdag
Kl. 13:00 - 18:00
Fredag
Kl. 10:00 - 14:00

Dagplejen dog med disse tider

Mandag
Kl. 12:00 - 14:00
Tirsdag
Kl. 12:00 - 14:00
Onsdag
Kun efter aftale
Torsdag
Kl. 13:00 - 15:00
Fredag
Kl. 12:00 - 14:00
 

Der kan aftales tider for fremmøde ud over disse tider.

Hvem skal du kontakte

Medlemsteam

Medlemsteamet tager sig af indmeldelse, udmeldelse og overflytning mellem a-kasser og opkræver kontingenter for fagforening, a-kasse samt efterlønsordning.

Faglige

Faglige råder over en række forskellige fagpersoner. Fællestillidsrepræsentanterne er bindeled mellem tillidsrepræsentanter (TR) og LFS samt indgår i kursusafholdelse, TR-møder, og sagsbehandling. De faglige sekretærer hjælper bl.a. med lønspøgsmål, ansættelsesvilkår og faglige sager, samt også i ledelsesspørgsmål og institutionsforhold. Vores socialrådgiver og arbejdsmiljømedarbejder hjælper bl.a. omkring arbejdsskader og forebyggende arbejdsmiljø.

A-kassen

A-kassen administrerer udbetaling af dagpenge og andre ydelser ved ledighed, efterløn. Desuden vejleder a-kassen om arbejdsløses rettigheder og pligter m.m.